lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0184 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
25 มี.ค. 2560 20:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 27/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0182 วันที่ทำการจัดส่ง :1 วันที่ผ่านมา
24 มี.ค. 2560 11:15 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 24/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0181 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
22 มี.ค. 2560 15:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 23/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0179 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
20 มี.ค. 2560 09:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 20/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0177 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 มี.ค. 2560 09:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 16/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0176 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
15 มี.ค. 2560 11:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 15/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0174 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 มี.ค. 2560 20:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 13/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0175 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 มี.ค. 2560 20:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 13/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0173 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
10 มี.ค. 2560 21:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 11/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0172 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
8 มี.ค. 2560 21:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 09/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0171 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
3 มี.ค. 2560 15:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 04/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0169 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
25 ก.พ. 2560 07:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0168 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 2560 21:54 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0166 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
15 ก.พ. 2560 22:15 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 16/2/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0165 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
14 ก.พ. 2560 00:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 14/2/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0164 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
13 ก.พ. 2560 00:40 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 13/2/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0160 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
6 ก.พ. 2560 23:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 07/2/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0161 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
5 ก.พ. 2560 21:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 06/2/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0158 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
1 ก.พ. 2560 23:49 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0157 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
24 ม.ค. 2560 15:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 24/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0155 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
23 ม.ค. 2560 22:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 24/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0156 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
23 ม.ค. 2560 11:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 23/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0154 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
22 ม.ค. 2560 14:26 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 23/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0152 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
16 ม.ค. 2560 11:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 16/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0151 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
11 ม.ค. 2560 19:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 12/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0150 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
9 ม.ค. 2560 16:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 10/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0149 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
6 ม.ค. 2560 11:22 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 6/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0148 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
2 ม.ค. 2560 12:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 4/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0147 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
2 ม.ค. 2560 12:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 4/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0143 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
28 ธ.ค. 2559 23:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 29/12/16
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 137 พัสดุ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม31,569 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด14,788 ครั้ง
เปิดร้าน18 ธ.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท25 มี.ค. 2560

CONTACT US

089-141-3873
facebook

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
Go to Top