lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0156 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
23 ม.ค. 2560 11:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 23/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0154 วันที่ทำการจัดส่ง :23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ม.ค. 2560 14:26 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 23/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0152 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ม.ค. 2560 11:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 16/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0151 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
11 ม.ค. 2560 19:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 12/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0150 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
9 ม.ค. 2560 16:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 10/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0149 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
6 ม.ค. 2560 11:22 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 6/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0148 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
2 ม.ค. 2560 12:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 4/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0147 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
2 ม.ค. 2560 12:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 4/1/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0143 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 ธ.ค. 2559 23:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 29/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0146 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 ธ.ค. 2559 10:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 28/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0145 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
27 ธ.ค. 2559 13:50 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 27/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0144 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ธ.ค. 2559 23:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 26/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0142 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2559 11:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0141 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
21 ธ.ค. 2559 15:21 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0140 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
21 ธ.ค. 2559 15:21 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0139 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
20 ธ.ค. 2559 12:21 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 20/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0138 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
20 ธ.ค. 2559 12:21 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 20/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0136 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
18 ธ.ค. 2559 16:49 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 19/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0135 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
12 ธ.ค. 2559 21:10 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 13/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0134 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
8 ธ.ค. 2559 12:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 08/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0133 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
7 ธ.ค. 2559 20:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 08/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0132 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
7 ธ.ค. 2559 16:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 08/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0131 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
6 ธ.ค. 2559 12:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 06/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0130 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
4 ธ.ค. 2559 22:37 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 06/12/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0128 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
30 พ.ย. 2559 12:00 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0126 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
30 พ.ย. 2559 11:57 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0123 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
25 พ.ย. 2559 00:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 25/11/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0125 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
24 พ.ย. 2559 16:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 25/11/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0124 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
24 พ.ย. 2559 12:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 24/11/16
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0121 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2559 17:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
จัดส่งวันที่ 21/11/16
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 116 พัสดุ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม26,757 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด12,456 ครั้ง
เปิดร้าน18 ธ.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท23 ม.ค. 2560

CONTACT US

089-141-3873

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
Go to Top