lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0227 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2560 10:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 28/6/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0226 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 10:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 26/6/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0225 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
25 มิ.ย. 2560 15:49 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 26/6/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0223 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2560 11:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 19/6/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0222 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 มิ.ย. 2560 10:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 12/6/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0220 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
31 พ.ค. 2560 22:34 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 1/6/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0219 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
30 พ.ค. 2560 10:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 30/5/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0218 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
27 พ.ค. 2560 21:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 29/5/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0214 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2560 11:23 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 18/5/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0212 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ค. 2560 09:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 11/5/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0210 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
8 พ.ค. 2560 20:08 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 9/5/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0211 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
7 พ.ค. 2560 16:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 8/5/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0209 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
3 พ.ค. 2560 09:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 3/5/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0208 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
3 พ.ค. 2560 09:40 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 3/5/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0206 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2560 10:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 2/5/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0207 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
1 พ.ค. 2560 19:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 2/5/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0205 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
30 เม.ย. 2560 09:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 2/5/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0203 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2560 06:40 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
https://www.polarbearonthechair.com/oV6WMX
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0202 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
17 เม.ย. 2560 20:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 18/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0200 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
13 เม.ย. 2560 16:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 18/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0201 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
12 เม.ย. 2560 08:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 10/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0195 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
10 เม.ย. 2560 11:33 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 10/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0199 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2560 21:08 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 09/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0197 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2560 21:07 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 09/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0196 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
7 เม.ย. 2560 14:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 07/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0194 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
7 เม.ย. 2560 09:55 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 07/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0192 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
4 เม.ย. 2560 10:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 04/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0190 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2560 21:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 31/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0188 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2560 11:04 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 30/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0187 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 20:17 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 30/03/17
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 169 พัสดุ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม36,702 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด17,417 ครั้ง
เปิดร้าน18 ธ.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท28 มิ.ย. 2560

CONTACT US

089-141-3873
facebook

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
Go to Top