lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0203 วันที่ทำการจัดส่ง :1 วันที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2560 06:40 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
https://www.polarbearonthechair.com/oV6WMX
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0202 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
17 เม.ย. 2560 20:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 18/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0200 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
13 เม.ย. 2560 16:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 18/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0201 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 เม.ย. 2560 08:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 10/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0195 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
10 เม.ย. 2560 11:33 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 10/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0199 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2560 21:08 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 09/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0197 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2560 21:07 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 09/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0196 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 เม.ย. 2560 14:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 07/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0194 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 เม.ย. 2560 09:55 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 07/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0192 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
4 เม.ย. 2560 10:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 04/04/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0190 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2560 21:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 31/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0188 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2560 11:04 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 30/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0187 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 20:17 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 30/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0186 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
27 มี.ค. 2560 13:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 27/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0185 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
26 มี.ค. 2560 21:17 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 27/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0184 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
25 มี.ค. 2560 20:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 27/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0182 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
24 มี.ค. 2560 11:15 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 24/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0181 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
22 มี.ค. 2560 15:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 23/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0179 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
20 มี.ค. 2560 09:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 20/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0177 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
16 มี.ค. 2560 09:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 16/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0176 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
15 มี.ค. 2560 11:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 15/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0174 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
12 มี.ค. 2560 20:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 13/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0175 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
12 มี.ค. 2560 20:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 13/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0173 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
10 มี.ค. 2560 21:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 11/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0172 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
8 มี.ค. 2560 21:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 09/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0171 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
3 มี.ค. 2560 15:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 04/03/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0169 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
25 ก.พ. 2560 07:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0168 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 2560 21:54 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0166 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
15 ก.พ. 2560 22:15 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 16/2/17
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0165 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
14 ก.พ. 2560 00:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 14/2/17
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 152 พัสดุ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม33,669 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด15,821 ครั้ง
เปิดร้าน18 ธ.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท18 เม.ย. 2560

CONTACT US

089-141-3873
facebook

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
Go to Top